Dagsarkiv: 22. april 2015


Bjørn Bremer, administrerende direktør i VINN, er engasjert som prosjektleder for Sykehusalliansen i Narvikregionen. Han skal nå koordinere alliansens arbeid for å sikre heldøgns kirurgisk akuttberedskap på sykehuset i Narvik. Bjørn Bremer har en sosialfaglig utdannelse med tilleggsutdannelse innen ledelse og jus. Før han ble tilsatt i VINN i november […]

Prosjektleder i Sykehusalliansen


«En menneskekropp inneholder 4–6 liter blod. Avhengig av om du er mann, kvinne, stor eller liten. En dråpe blod utgjør ca. 0,5 milliliter. Et menneske blør når det skader seg. Alt dette er fakta. Derimot har ingen undersøkt om vi som bor utenfor de store byene blør saktere..» (Sverre Håkon […]

Blør vi saktere her i nord?