Årsarkiv: 2018


Blør vi saktere?
Sykehusalliansen ble etablert av Narvikregionen Næringsforening i 2015 da regjeringen i sitt forslag til ny nasjonal helse- og sykehusplan foreslo at et heldøgns akuttkirurgisk tilbud ved sykehuset i Narvik skulle legges ned. Da planen ble vedtatt viste det seg at alliansen hadde fått gjennomslag for mange av våre argumenter.Målet var dermed […]

Sykehusalliansen er avsluttet