Sykehusalliansen er avsluttet


Sykehusalliansen ble etablert av Narvikregionen Næringsforening i 2015 da regjeringen i sitt forslag til ny nasjonal helse- og sykehusplan foreslo at et heldøgns akuttkirurgisk tilbud ved sykehuset i Narvik skulle legges ned. Da planen ble vedtatt viste det seg at alliansen hadde fått gjennomslag for mange av våre argumenter.Målet var dermed oppnådd og arbeidet i Sykehusalliansen er dermed avsluttet.

Et godt lokalt sykehustilbud har alltid vært viktig for næringslivet og vil fortsatt være det. Næringslivets videre engasjement vil bli ivaretatt av Narvikregionen Næringsforening.

Disse sidene vil derfor ikke bli oppdatert før det eventuelt kommer en ny sak som gjør det nødvendig å ta opp arbeidet i Sykehusalliansen.

Blør vi saktere?

Foto: Fritz Hansen/Fremover