Prosjektleder i Sykehusalliansen


Foto: Fritz Hansen  | Bjørn Bremer, Frank Sundermeier

Foto: Fritz Hansen | Bjørn Bremer, Frank Sundermeier

Bjørn Bremer, administrerende direktør i VINN, er engasjert som prosjektleder for Sykehusalliansen i Narvikregionen. Han skal nå koordinere alliansens arbeid for å sikre heldøgns kirurgisk akuttberedskap på sykehuset i Narvik.

Bjørn Bremer har en sosialfaglig utdannelse med tilleggsutdannelse innen ledelse og jus. Før han ble tilsatt i VINN i november 2007 har han, utover flere år i ulike behandlingsfaglige stillinger, arbeidet ti år som direktør på Nordlandsklinikken, en behandlingsinstitusjon og regionalt kompetansesenter innen rusfeltet.

I 2004 ble det regionale kompetansesenteret skilt ut som egen organisasjon, og Bjørn arbeidet ca. ett år som virksomhetsleder ved senteret, før han begynte som divisjonsdirektør i Hålogalandssykehuset, Narvik i oktober 2004. Hålogalandssykehuset ble oppløst som foretak 1.1.07, og sykehuset i Narvik ble fusjonert med Universitetssykehuset i Nord- Norge.

Siden 2008 har Bjørn Bremer vært administrerende direktør i VINN.

– Bjørn har en bakgrunn som er viktig for det arbeidet Sykehusalliansen skal gjøre. Nå handler det om å på en målrettet og troverdig måte arbeide med faglige argumenter for å vise at det er påkrevd å opprettholde døgnkontinuerlig kirurgisk akuttberedskap. Vi er svært godt fornøyd med at Bjørn har påtatt seg dette oppdraget, sier styreleder Frank Sundermeier i Narvikregionen Næringsforening.

Det er næringsforeningen som har tatt initiativ til Sykehusalliansen i Narvikregionen. Oppdragsavtalen med VINN og Bjørn Bremer har en tidsramme ut inneværende år.